สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 180
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,722,531
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  หลักสูตร
หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ”
[25 กุมภาพันธ์ 2553 18:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 32202 คน

หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ”
สำหรับเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา

สำนักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  วัดยานนาวา  (พระอารามหลวง)  
ได้ร่วมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา  โดยการอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี ภายใต้
แนวคิด  “ สนุก สุข ซึ้ง กินใจ ”  โดยมีหลักสูตรการอบรมธรรมะอารมณ์ดี  จำนวน ๕ หลักสูตร ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม  ประกอบด้วย

   หลักสูตรที่ ๑ ค่ายพุทธบุตร  ธรรมะธิดา
เหมาะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเข้าค่าย เป็นหลักสูตรที่ปรับพื้นฐานด้านศีลธรรมเน้นการปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล (สะอาด) สมาธิ (สงบ)  ปัญญา (สว่าง) และปลูกฝังคุณธรรม ๔ ส คือ สนุก  สาระ  สงบ และสำนึก

   หลักสูตรที่ ๒ ค่ายธรรมะพลิกชีวิต  ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๑ เป็นหลักสูตรที่สร้างจิตสำนึก พัฒนาจิตอาสา เน้นการสร้างเสริมกระบวนการคิด  ความกล้าแสดงออก เศรษฐกิจพอเพียง  และปลูกฝังคุณธรรม ๕ ส คือ สนุก  สาระ  สงบ สำนึกและ สร้างสรรค์

   หลักสูตรที่ ๓ ค่ายศิลปะแห่งชีวิต  พิชิตความสุข
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๒ เป็นหลักสูตรที่มีกระบวนการอบรมที่แนะนำการใช้ชีวิตทั้ง ๔ ด้าน ที่มักจะทำให้เกิดทุกข์  คือ  การเรียน  การงาน  การเงิน และความรัก

   หลักสูตรที่ ๔ ค่ายวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ๓ และนักศึกษาที่เป็นผู้นำนักเรียน กรรมการนักเรียน เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกให้นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาวาทศิลป์ การพูดต่อที่ชุมชน การกล่าวสุนทรพจน์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ สอดแทรกอย่างมีกระบวนพัฒนาการเป็นผู้นำ  เน้นการพัฒนาความคิด  การวางตัว  ภาวะผู้นำ  ความมีอัจฉริยะ

 

   หลักสูตร ๕ ค่ายวิปัสสนานุบาล
     เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เข้ารับการอบรมทุกเพศทุกวัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นำทุกคนเข้าสู่การดูจิตของตนเองด้วยการภาวนา ภายใต้แนวคิด “การทำงานคือการปฏิบัติธรรม”   ด้วยกิจกรรมศิลปะแห่งการใช้สติ  กิจกรรมการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  วิถีแห่งการรู้แจ้ง  ชีวิตหลังความตายชีวิตใหม่ที่ต้องเตรียม  เป็นต้น ฯ

 

“ สนุก สุข ซึ้ง กินใจ ”

 

หลักสูตร
- ตัวอย่างกำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม แบบประเมิน [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:08 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:08 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:08 น.]
- รายละเอียดหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (เด็กและเยาวชน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:08 น.]
- หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ” [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:08 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY