สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 730
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,055,405
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  บทความอารมณ์ดี
นิทานเซน ถูก ถูก ถูกแล้ว
[26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4823 คน

นิทานเซน : ถูก ถูก ถูก

     จีนสมัยโบราณ ยังมีวัดพุทธศาสนาใหญ่อยู่วัดหนึ่ง มีระเบียบให้คนในวัดมาทาวัตรสวดมนต์กันทุกเช้า ตอนตีสี่ ครั้งนั้น มี
ภิกษุรูปหนึ่ง ทุกๆ วัน ท่านจะขมีขมันตื่นก่อนเวลาจุดไฟเดินส่องไปตามทางปูหินก่อนใครๆ เพื่อจับหอยทากที่คลานอยู่ตาม
ทางเท้า ไปปล่อยไกลๆ จะได้ไม่ถูกเหยียบตาย ท่านทาอย่างนี้ทุกวันจนภิกษุรูปอื่นสังเกตเห็น ก็เลยเกิดการสอบถามขึ้น
ภิกษุรูปนั้นก็ตอบว่า “ผมมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ ก็เพื่อประกอบความดี สร้างบารมีเรื่อยไป “

     ภิกษุอีกรูปหนึ่งก็ค้านขึ้นว่า “ท่านทราบไหม ที่ทาอย่างนี้เหมือนกับก่อกรรมทาเข็ญ ทาให้ชาวสวนต้องเดือดร้อนจากหอยทากข้างนอกเขากาจัดสัตว์ชนิดนี้กันหมดแล้ว เหลือแต่ในวัดนี่แหละ ที่ยังแพร่พันธุ์อยู่” 

     ภิกษุอีกรูปก็พูดว่า “ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านมิได้มีเจตนาให้เป็นภัยแก่คนทั้งหลาย ตรงกันข้ามท่านกาลังบาเพ็ญหน้าที่ของ
โพธิสัตว์ ทาการปลดปล่อยสัตว์แปดหมื่นสี่พันจากภัยพิบัติ และยังช่วยปลดปล่อยทาความปลอดภัยให้พวกเราในวัดนี้ ได้บาเพ็ญความบริสุทธิ์ ไม่ต้องทาชีวิตให้ตกล่วงไปอีกด้วย”

     เมื่อไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งหมดก็พากันไปหาหลวงพ่อโตกุซัน เจ้าอาวาส ท่านอาจารย์ผู้เฒ่านิ่งฟังการชี้แจงของแต่ละ
ราย ด้วยความกรุณาและเห็นใจเป็นที่สุด ท่านได้แต่จ้องหน้าตั้งใจฟังคนนั้นที คนนี้ที

     ภิกษุรูปแรกชี้แจงว่า “ผมก็มีอายุมากแล้ว มาบวชเรียนในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อทาความดี แม้แต่ความดีน้อยหนึ่งก็หมั่นประกอบกระทาทั้งกลางวันกลางคืน ย่อมจะเต็มได้เหมือนหยาดน้าทีละหยด ก็อาจเต็มตุ่มได้ อย่างนี้จะว่าเป็นโทษบาปได้
อย่างไรครับ หลวงพ่อ” ท่านอาจารย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจว่า

“ถูก ถูก ถูกแล้ว”

     ภิกษุรูปที่สอง ชี้แจงว่า “ถ้าว่าโดยเจตนากันแล้ว หากมีคนใดไปเหยียบหอยทาก เวลาเดินไปสวดมนต์ตอนมืดๆ นั่นก็มิใช่เจตนาฆ่า เมื่อไม่มีเจตนา ก็มิใช่เป็นกรรมอันใด ผลยังทาให้ชาวบ้านไม่ต้องเดือดร้อนกับหอยทากอันเป็นสัตว์ทาลายพืชผล ทั้งคนในวัดยังปลอดภัยจากโรคที่มันเป็นพาหะอีกด้วย เป็นผลดีทั้งตัวเองและผู้อื่น มิใช่หรือครับหลวงพ่อ”ท่านอาจารย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจว่า

“ถูก ถูก ถูกแล้ว”


     ภิกษุรูปที่สาม ชี้แจงว่า “การบาเพ็ญธรรมให้ความปลอดภัยแก่คนส่วนใหญ่ โดยมีใครคนใดคนหนึ่งเสียสละ รับเป็นภาระ
ไปเสีย เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆ คนเขาได้ประกอบกระทาความหลุดรอดไปตามทางของเขา ตลอดถึงสัตว์ใดๆ แม้จะอยู่ใน
ร่างที่ต่าต้อย ธรรมชาติแห่งความตรัสรู้ก็มิได้น้อยไปหรือมากขึ้น เพียงปัญญาญาณโพลงวาบเดียว ผลกรรมใดๆ แม้มากน้อยเท่าใด ย่อมถูกลกเลิกเสียหมดสิ้น ดูแต่มหาโจรใจร้าย บาปกรรมเกรอะกรังก็ยังเปลื้องกรรมอันอนันต์นั้นได้เพียงชั่วอึดใจ
เดียว อย่างนี้จะมิเป็นการถูกต้องหรือครับหลวงพ่อ” ท่านอาจารย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจว่า

“ถูก ถูก ถูกแล้ว”


     ขณะนั้น สามเณรอุปัฏฐาก กาลังนั่งพัดอยู่ข้างหลังอาจารย์ผู้เฒ่า ได้ฟังเขาชี้แจงทีละคนๆ และหลวงพ่อก็ยอมรับว่าแต่ละรายล้วนถูก ถูก ถูก เณรอดทนฟังต่อไปไม่ได้ ก็เอ่ยขัดขึ้น เพื่อขอโอกาสแสดงความคิดเห็น หลวงพ่อโตกุซัน ทราบดังนั้นก็เหลียวหมุนตัวมาฟังอย่างตั้งใจสามเณรอีกรายหนึ่ง….
    
สามเณรน้อยติงว่า “หลวงพ่อได้แต่ร้องว่า ถูก ถูก ถูก มันจะมีถูกกันไปหมดทุกฝ่ายได้อย่างไร ถ้ามีอันใดถูก อันอื่นก็ต้องผิดซิหลวงพ่อ” ท่านอาจารย์พอฟังจบแล้วก็ตอบแสดงความชอบใจอีกว่า 
 

“อ๊ะ ! เธอนี่ก็ ถูก ถูก ถูกแล้ว”

คัดลอกจาก http://www.dharma-gateway.com/
ผู้คัดลอกและเรียบเรียง hs6kjgบทความอารมณ์ดี
- ชีวิตที่มีสุขของดีเจอ้อย [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- นิยามแห่งรัก : บทที่ 2 มุมดี ๆ ของความรัก ..ฺby..น้ำเปล่า [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- นิยามแห่งรัก : บทที่ 1 เหตุผลที่ทำให้ทนรัก ..by..น้ำเปล่า [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- ไอสไตล์ บอกว่า [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- สรุปคำสนทนาธรรม ท่านว.วชิรเมธี [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- ลูกของแม่ยังไม่โต [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- ยิ้มครั้งเดียว [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- ยาย ตา กับเต่า [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- ไม่มี คนดีคนเลวในโลกแห่งความจริง [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
- แมลงวันในถ้วยชา [26 กุมภาพันธ์ 2553 20:00 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY