สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 244
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,722,595
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 กรกฎาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
  หลักสูตร
ตัวอย่างกำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม แบบประเมิน
[26 กุมภาพันธ์ 2553 12:57 น.]จำนวนผู้เข้าชม 20348 คน
สิ่งของที่จะต้องจัดเตรียม 
เพื่อใช้ในโครงการเข้าค่ายอบรมศีลธรรม

ที่ รายการ รายการ
1 จัดประชุมคณะคุณครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
2 แจ้งให้นักเรียนทราบ ในเรื่อง สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว  ที่ต้องจัดเตรียมมาใช้ในช่วงอยู่ในโครงการฯ   
3 จัดเตรียมห้องประชุมใหญ่ ให้พร้อมใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งดอกไม้  
จัดทำ และติดตั้งป้ายโครงการฯ  (ติดที่ห้องประชุมใหญ่)   
จัดโต๊ะหมู่บูชา พร้อมเครื่องสักการะบูชา  (ตั้งที่ห้องประชุมใหญ่)  
6 จัดเครื่องเสียง -ไมค์  (ไว้ที่ห้องประชุมใหญ่)   
7 จัดเตรียมเครื่อง  PROJECTOR   พร้อมจอ  
8 จัดทำป้ายชื่อนักเรียน (แบ่งออกเป็น 4 สี / กลุ่ม)  
จัดที่นอนสำหรับนักเรียน  (ชาย  กับ  หญิง ต้องแยกออกจากกัน)  
10  จัดที่พักสำหรับคณะพระวิทยากร   (6 รูป)  
11 จัดที่อาบน้ำชาย และ หญิง  (ต้องแยกออกจากกัน)  
12
 
จัดทำ/จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับจำนวนครู และนักเรียน พร้อมทั้ง
คณะพระวิทยากร
 
13
 
จัดทำ/จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให้เพียงพอกับจำนวนครู และนักเรียน พร้อมทั้งคณะ
พระวิทยากร
 
14 จัดเตรียมพานธูปเทียนแพ  พร้อมพวงมาลัย (ดอกมะลิ) ถวายประธานสงฆ์  
15 จัดเตรียมกระดาษ และปากกา  สำหรับนักเรียน  ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ   
16
 
จัดเตรียมพวงมาลัย (ดอกมะลิ)  สำหรับใช้ทำกิจกรรมโลกสวยด้วยมือครู 
(เท่าจำนวนคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม)
 
17

 
จัดเตรียมเทียนสีเหลือง  สำหรับทำ  - กิจกรรม“ดวงประทีป.....แห่งรักแท้”
-จุดเทียนชัยถวายราชสดุดี“๘๒ พรรษา พ่อหลวงของชาวไทย”ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
+ คุณครู + ผู้ปกครอง
 
18  จัดทำคำกล่าวรายงานในพิธีเปิดฯ  และพิธีปิดโครงการฯ  
19 จัดทำวุฒิบัตร ให้พร้อมก่อนวันมอบ   
20 จัดเตรียมพิธีกรในพิธีเปิดฯ  และพิธีปิดโครงการฯ  
21 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรมการ รับผิดชอบในฝ่ายต่างๆ  
22 สิ่งของอื่นๆ ที่เห็นสมควร  
แบบประเมินผล
โครงการเข้าค่ายอบรมศีลธรรม   ระดับช่วงชั้นที่............ (ชั้น....................)
ณ โรงเรียน ..................................   แขวง.......................    เขต............................    กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่......................... เดือน.................................. พ.ศ. ...........................
------------------------------------
กรุณาใส่เครื่องหมาย    ลงในในช่อง       และกรอกข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริง
1.  ข้าพเจ้านักเรียนชั้น ...........................  / .................................
2.  ระยะเวลาการจัดโครงการ
  มากเกินไป  พอดี  น้อยเกินไป  อื่นๆ................................
3.  สถานที่จัดโครงการ
  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  อื่นๆ................................
4.  รูปแบบการจัดกิจกรรม
  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  อื่นๆ................................
5.  อาหารและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม และเพียงพอ
  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  อื่นๆ................................
6.  กิจกรรมใดที่ชอบมากที่สุด
  ธรรมะนันทนาการ    ธรรมะจากสื่อ  พระคุณพ่อแม่และครู  อื่นๆ................................
7.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะพระวิทยากร
  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  อื่นๆ................................
8.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะคุณครู/หรือ เจ้าหน้าที่
  ดีมาก  ดี  ปานกลาง  อื่นๆ................................
9.  การเข้าอบรมในครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์ หรือไม่
 ได้ประโยชน์มากที่สุด  ได้ประโยชน์มาก  ได้ประโยชน์ปานกลาง อื่นๆ................................
10.  โดยสรุปแล้ว  ท่านมีความพึงพอใจกับการจัดอบรมในครั้งนี้ หรือไม่
  พึงพอใจมากที่สุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  อื่นๆ................................
11.  ข้อเสนอแนะ (สิ่งที่นักเรียนต้องการ.................................................
...................................................................................................................
 หลักสูตร
- ตัวอย่างกำหนดการ สิ่งที่ต้องเตรียม แบบประเมิน [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:57 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:57 น.]
- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:57 น.]
- รายละเอียดหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (เด็กและเยาวชน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:57 น.]
- หลักสูตรการอบรม “ ธรรมะอารมณ์ดี ” [26 กุมภาพันธ์ 2553 12:57 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY