สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 19
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 746
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,055,421
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 ธันวาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
  บทความอารมณ์ดี
ความหมายของชีวิต
[26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]จำนวนผู้เข้าชม 20126 คน
ฃฃ

ความหมายของชีวิต

คนเราเกิดมาในสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน ย่อมมองเห็นโลกและชีวิตคนละแง่มุม ได้เผชิญปัญหาของชีวิตไม่เหมือนกัน อาจมีข้อสรุปเรื่องชีวิตและสังคมคนละแบบ ความแตกต่างในเรื่องความคิดเห็น ไม่ควรเป็นข้ออ้างให้เกิดความแตกแยก ไม่ควรเป็นสาเหตุของความขัดแย้งรุนแรง ที่ทำให้ใช้อาวุธประหารกัน

                                                                          [วาทะปรัชญาเมธี ระวี ภาวิไล]


เพื่อจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นที่จะเรียนรู้จักโลกและสังคม และข้อสำคัญก็คือให้รู้จักตัวเอง กับทั้งฝึกฝนพัฒนาทั้งกายและใจของตนด้วย

[วาทะปรัชญาเมธี ระวี ภาวิไล]


ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ที่เปลี่ยนแปรอยู่ ถ้าจะเรียนรู้และเข้าใจชีวิตก็ต้องเพ่งพิจารณาปัจจุบันอันมีจริง ชีวิตและโลกมิใช่สิ่งคงที่ไม่มีสิ่งไดมั่นคงดำรงอยู่ตลอดไป แต่การเปลี่ยนแปรทั้งหลายก็มีหลักเกณฑ์ไม่มีเหตุการณ์ไดเกิดอย่างบังเอิญ

[วาทะปรัชญาเมธี ระวี ภาวิไล]

อดีตที่ผ่านไปแล้วไม่น่าเก็บมาคิดนอกจากเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องอนาคตก็ไม่ควรกังวลให้เกินไป เพราะเมื่อเอาชนะปัจจุบันได้แล้ว นับว่าพอจำไว้ด้วยว่า ชีวิตมีหลักการแห่งเหจุผลเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต กรรมดีย่อมให้ผลดีเป็นความสุขและกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์เสมอ

[วาทะปรัชญาเมธี ระวี ภาวิไล]

ไม่สั่งสมความดี ย่อมไม่อาจสร้างชื่อลือชา ไม่สั่งสมความชั่ว ย่อมไม่ทำลายตนเอง คนถ่อยเห็นความดีเล็กน้อยไร้ประโยชน์ก็ไม่ทำเห็นความชั่วเล็กน้อยไม่เป็นโทษก็ทำไม่กลัว ความชั่วจึ่งพอกพูนจนไม่อาจปิดบังโทษกรรมจึงล้นฟ้าจนไม่อาจให้อภัย
         

                                                                                                                                     [นิรนาม]


คนโบราณที่เข้าถึงมรรค ยามราบรื่น มีความสุข ยามยากลำบาก ก็มีความสุข เพราะทราบดีว่า ความราบรื่นและความยากลำบากเป็นเรื่องธรรมดา ดุจเดียวกับฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อย 

                                                                                                   [นิรนาม]

ฟ้าหากจะมอบภารกิจใหญ่หลวงแก่ท่าน จะทำให้ท่านไม่สมหวัง ทดสอบปณิธานของท่าน
เคี่ยวกรำร่างกายและจิตใจของท่าน เพื่อยกระดับความสามารถของท่าน และทำให้ท่านมีจิตใจมั่นคงเสียก่อน

[นิรนาม]

การอาศัยกำลังอำนาจพิชิต ผู้ถูกพิชิตย่อมไม่ศิโรราบด้วยใจจริง แต่ย่อมสงบเพราะมีกำลังอ่อนแอกว่า การอาศัยคุณธรรมทำให้ผู้อื่นมาสวามิภักดิ์ตน ย่อมเป็นการสวามิภักดิ์จากใจจริง

[นิรนาม]

มีความรู้กว้างไกล ความจำดีเยี่ยม ยังคงนอบน้อมถ่อมตน สร้างความดีมากมาย ช่วยเหลือราษร ยังคงไม่เหนื่อยหน่วยนี่แล คุณสมบัติของวิญญูชน

[นิรนาม]

คนโบราณที่เข้าถึงมรรค ยามราบรื่น มีความสุข ยามยากลำบาก ก็มีความสุข เพราะทราบดีว่า ความราบรื่นและความยากลำบากเป็นเรื่องธรรมดา ดุจเดียวกับฤดูกาลที่หมุนเวียนเปลี่ยนผันไปเรื่อย

[นิรนาม]

คนที่จดจำอะไรได้มาก ๆ จะมีคุณสมบัติสำคัญคือไม่มองอะไรอย่างผิวเผิน หากแต่มองอย่างพินิจพิเคราะห์ช่างสังเกตและจดจำไม่มองเพียงปรากฏการณ์แต่มองถึงที่มาของมันด้วย

[นิรนาม]

การเปลี่ยนแปลง คือโอกาสในการริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การเปลี่ยนแปลง คือการก้าวไปข้างหน้าของบุคคลและองค์การแม้ตำแหน่งอาจจะลดลง แต่โอกาสในการทำงานอาจจะดีขึ้น การเปลี่ยนปลง ย่อมท้าทายความสามารถของคนที่จะไปเอาชนะมัน การเปลี่ยนแปลง เป็นการปรับขบวนใหม่ของคนและตำแหน่ง ทำให้เกิดบรรยากาศใหม่ในการทำงาน คนรักงาน จึงไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงหากแต่ได้ตอนรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเอาการเอางาน

[นิรนาม]

 

ใครก็ตามที่มีความคิดหวังพึ่งผู้อื่นเป็นหลัก โดยถือการช่วยตัวเองเป็นรอง คนผู้นั้นย่อมมีความล้มเหลวเป็นผล คนอื่นเป็นเงื่อนไขภายนอกที่มีบทบาทสนับสนุนเท่านั้นในความสำเร็จ ตัวเราคือเงื่อนไขภายใน ที่เป็นหลักชี้ขาดในตัวงานทที่เป็นจริงเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้ว คนที่ปรารถนาจะก้าวไปข้างหน้าจึงต้องมุงในทางพึ่งตนเองเป็นหลักพึ่งผู้อื่นให้น้อยลง ทำเช่นนี้ได้...ปัญหาก็เกิดได้ยาก หรือถ้าจะเกิดก็ย่อมสามารถจะรับเมื่อได้อย่างทันกาล

[นิรนาม]


 บทความอารมณ์ดี
- ชีวิตที่มีสุขของดีเจอ้อย [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- นิยามแห่งรัก : บทที่ 2 มุมดี ๆ ของความรัก ..ฺby..น้ำเปล่า [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- นิยามแห่งรัก : บทที่ 1 เหตุผลที่ทำให้ทนรัก ..by..น้ำเปล่า [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- ไอสไตล์ บอกว่า [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- สรุปคำสนทนาธรรม ท่านว.วชิรเมธี [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- ลูกของแม่ยังไม่โต [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- ยิ้มครั้งเดียว [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- ยาย ตา กับเต่า [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- ไม่มี คนดีคนเลวในโลกแห่งความจริง [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
- แมลงวันในถ้วยชา [26 กุมภาพันธ์ 2553 19:33 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY